Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » mgr Zbigniew Strzelecki

mgr Zbigniew Strzelecki

Prace oryginalne

Strzelecki Z. 2005. Chaca sp. – niezwykły rodzaj sumokształtnych z południowo – wschodniej Azji. Przegląd zool. 49 (3-4): 153-154.                   [MNiSW=2]

Adamska E., Adamski A., Strzelecki Z. 2013. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zeszyty Naukowe UJ MCCCXLI  Opuscula Musealia 21: 131-135.                                                                                           [MNiSW=8]

Mięsikowski M., Urynowicz W., Strzelecki Z. 2016. Obserwacje żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Przegląd Przyrodniczy XXVII, 2: 116 – 119.                                                                        [MNiSW=6]

 

Prace przeglądowe recenzowane

Strzelecki Z. 2003. Ptaki na mrozie, czyli notatki z nietypowych zimowych obserwacji ornitologicznych. Wszechświat 104 (7 –9): 139 – 140.

Strzelecki Z. 2005. Prawdziwe oblicze tyranozaura. Wszechświat 106 (7 – 9): 198 – 202.

Strzelecki Z. 2011. Zadrzewienia śródpolne – bezcenne i niedoceniane. Przyroda polska 6/:10-11.

Strzelecki Z. 2011. Inteligentne ryby. Wszechświat 112 (4-6): 106 – 108.

 

Pozostałe

Strzelecki Z. 2004. Zagadnienie etyki w karmieniu drapieżnych ryb akwariowych. Nasze akwarium 57: 58 – 59.

2005:

 • O naglącej potrzebie aktywnej ochrony pójdźki (Athene noctua). Biuletyn KOO 14: 30 – 32.
 • Terytorializm u motylowców Pantodon buchholzi. Magazyn Akwarium 46 (10): 7 – 11.

 

2007:

 • A może pływak żółtobrzeżek? Nasze akwarium 85: 50 – 51
 • Batrachus grunniensryba wyjątkowa. Nasze akwarium 87: 50 – 52
 • Zachowania skalarów. Nasze akwarium 92: 5 – 8

 

2008:

 • Słów kilka o agresji u ryb. Nasze akwarium 95: 44 – 48
 • Podstawy właściwego żywienia kolcobrzuchów. Nasze akwarium 96: 53 – 55
 • W kwestii ryb latających (nie tylko w akwarium). Nasze akwarium 98: 23 – 24
 • Przykład wzorcowej mimikry u ryb kostnych. Nasze akwarium 98: 48 – 49
 • Głośne ryby. Nasze akwarium 99: 39 – 41
 • Kolcobrzuch w akcji, czyli techniki zdobywania pożywienia. Nasze akwarium 101: 52 – 53
 • Przykłady zachowań agresywnych pomiędzy samcami mieczyka Hellera. Nasze akwarium 104: 58 – 60.

 

2009:

 • Tertraodon nigroviridis – kolcobrzuch cętkowany. Nasze akwarium 106: 58 – 60.
 • Kur diabeł – bałtycka alternatywa egzotycznych piękności. Nasze akwarium 111: 29 – 30.
 • Żółwiak chiński. Nasze akwarium 112: 36 – 38.
 • Łagodny scynk – Chalcides ocellatus, czyli ostajnica nakrapiana. Nasze akwarium 114: 36 – 38.
 • Czworoook – ryba o podwójnych oczach. Nasze akwarium 115: 47

 

2010:

 • Skorpena(?) z Amazonki(?). Nasze akwarium 117: 46 – 47.
 • Najdziwniejsza z rybich larw. Nasze akwarium 118: 57.
 • Relacje stadne u strzelczyka indyjskiego. Nasze akwarium 119: 54 – 56.
 • Przykłady póz godowych i zachowań samców względem samic u Xiphophorus helleri. Nasze akwarium 120: 46 – 47.
 • Galeria krajowych ślimaków: winniczek. Nasze akwarium 123: 35 – 36.
 • Turkuć podjadek. Nasze akwarium 123: 37 – 38.

 

2011:

 • Bocja (prawdziwie) wspaniała. fauna&flora 146: 17.
 • Kolcobrzuchy. fauna&flora 147: 17.
 • Niezwykły sum elektryczny. fauna&flora 151: 17.

 

2012:

 • Polskie nazewnictwo kolcobrzuchowatych (Tetraodontidae). Akwarium 4(148): 15 – 20.
 • Carinotetrodon irrubesco – tajemniczy i  kłopotliwy. Akwarium 6(150): 28-31.

 

2013:

 • Temperatura ciała ryb. Akwarium 1(151): 21-24.
 • Kolcobrzuchy i inne kolcobrzuchowate w akwarium. Zeszyty akwarystyczne morskie 9(44) pp. 3-31.
 • Jego wysokość kolcobrzuch nilowy. Magazyn akwarium 7-8 (131): 6-11.

 

Komunikaty i streszczenia konferencyjne

Strzelecki Z. 2004. Aktualny stan populacji sów krajobrazu rolniczego Pojezierza Dobrzyńskiego (NC Polska). Próby zahamowania drastycznego spadku liczebności. V Ornitologická konference “Dravci a sovy 2004”. Sborník abstraktů: 36. Mikulov na Morave, Česko.

Strzelecki Z. 2012. Składniki inbentosu – larwa ochotki Chironomus sp. i rurecznik Tubifex sp. jako alternatywa pokarmowa dla ryb kolcobrzuchowatych Tetraodontidae w warunkach sztucznej hodowli. Kwestia wybiórczości pokarmowej, preferencji i pozyskiwania zdobyczy. XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Toruń-Zacisze, 17-19 maja 2012:42 – 43.

Comments are closed.