Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Anatomia Człowieka, Polecane » Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ nerwowy człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK

 

Mózgowie - widok z prawej strony - opracował Dr Tomasz Kozłowski

Mózgowie – widok z prawej strony – opracował Dr Tomasz Kozłowski

Mózgowie – widok z prawej strony:
– półkula mózgowa
– kora mózgowa
– ciało modzelowate
– móżdżek
– wzgórze
– podwzgórze
– przysadka mózgowa
– most
– rdzeń przedłużony
– rdzeń kręgowy

Nerwy czaszkowe - opracował Dr Tomasz Kozłowski

Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia opracował Dr Tomasz Kozłowski

Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia:
– Nerw węchowy – I
– Nerw wzrokowy – II
– Nerw okoruchowy – III
– Nerw bloczkowy – IV
– Nerw trójdzielny – V
– Nerw odwodzący – VI
– Nerw twarzowy – VII
– Nerw przedsionkowo-ślimakowy – VIII
– Nerw językowo-gardłowy – IX
– Nerw błędny – X
– Nerw dodatkowy – XI
– Nerw podjęzykowy – XII

 

Rdzeń kręgowy - opracował Dr Tomasz Kozłowski

Rdzeń kręgowy – opracował Dr Tomasz Kozłowski

Rdzeń kręgowy:
– rdzeń kręgowy
– substancja szara rdzenia
– substancja biała rdzenia
– korzeń grzbietowy
– korzeń brzuszny
– kręgi
– nerwy rdzeniowe

 

Ośrodkowy Układ Nerwowy - opracował Dr Tomasz Kozłowski

Ośrodkowy Układ Nerwowy – widok z lewej strony – opracował Dr Tomasz Kozłowski

Ośrodkowy Układ Nerwowy – widok z lewej strony:
– mózg
– móżdżek
– rdzeń przedłużony
– rdzeń kręgowy

Written by

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane · Tags: , , ,

Dodaj komentarz