Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Ciekawostki przyrodnicze

Zapraszamy do Muzeum miłośników skamieniałości

Filed under: Ciekawostki przyrodnicze, Polecane, Wydarzenia w Muzeum

Co można znaleźć w żołądku Morświna (Phocoena phocoena)?

Co można znaleźć w żołądku Morświna (Phocoena phocoena)?

Morświn Phocoena phocoena to jedyny z wielorybów zębowców występujący w Bałtyku. Jest zatem unikatem w polskiej faunie.  Niestety ze względu na zanieczyszczenie wód bałtyckich oraz gospodarkę morską człowieka coraz rzadziej można go spotkać w naturze. Muzeum Przyrodnicze od wielu lat posiada szkielet tego chronionego zwierzęcia. Dzięki zbiorom dr K. Wołka – Muzeum przygotowało również planszę edukacyjną pokazującą zawartość treści żołądka morświna (szczątki nie strawione zdobyczy). Fragmenty te zostały pozyskane w 1960 r. z żołądka martwego osobnika wyrzuconego … Read entire article »

Filed under: Ciekawostki przyrodnicze, Wydarzenia w Muzeum

Kwitnąca Ostnica Jana

Kwitnąca Ostnica Jana

Już niedługo zakwitnie trawa Ostnica Jana (Stipa joannis Čelak.). … Read entire article »

Filed under: Ciekawostki przyrodnicze