Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Tanganika

Cyprichromis leptosoma

Cyprichromis leptosoma

Zamieszkuje wolną toń wodną na głębokości około 5 metrów ponad strefą litoralu skalnego. Gatunek występuje na południowym i wschodnim wybrzeżu jeziora. Pokrój ciała mają bardzo zbliżony do ryb karpiowatych, dorastają do 10 cm długości. Ciało samca barwy brunatnej do czarnej. Płetwy grzbietowa i odbytowa są ciemne z jasnoniebieskim obrzeżeniem, płetwa ogonowa żółta. W ostatnich latach wyodrębniono kilka form barwnych. Samiczki są szare lub jasnobrązowe. Ryby te są pyszczakami. Tarło odbywają stadnie w wolnej toni wodnej. Ilość składanej … Read entire article »

Filed under: Akwarystyka, Tanganika

Cyphotilapia frontosa

Cyphotilapia frontosa

Stanowiska tego gatunku znajdowano w wielu rejonach jeziora np. w Burundii, Zairze, Zambii. Dorosłe formy zasiedlają litoral skalny na głębokości około 40 metrów. Narybek przebywa w płytszej, około 10 metrowej, strefie jeziora. Ryba dorasta do wielkości 30 cm i ciężaru 0,5 kg. Ciało jej jest silnie wygrzbiecone. Na głowie znajduje się mocno rozwinięty guz tłuszczowy. Na szaro – białym lub niebiesko – szarym ciele występują czarne pręgi w liczbie od 5 do 7 w zależności od … Read entire article »

Filed under: Akwarystyka, Tanganika

Cyathopharynx furcifer

Cyathopharynx furcifer

Występuje w piaszczystym i skalistym litoralu w północno – zachodniej części jeziora na głębokości około 5–10 metrów. Samce posiadające terytorium są błyszczące, zielonkawo – niebieskie. Samice są szare. Samce różnią się od samic także ukształtowaniem wydłużonych promieni płetw brzusznych. Ryby te należą do pyszczaków. Podczas okresu rozrodczego samiec buduje z piasku gniazdo w kształcie kopca o średnicy 65 cm u podstawy i 40 cm na wierzchołku. Na tak przygotowanym miejscu odbywa się tarło. Samica składa około … Read entire article »

Filed under: Akwarystyka, Tanganika