Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Polecane

Zapraszamy do udziału w Konkursie Pokazów Multimedialnych

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni. Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie jest bezpłatny. Głównym tematem pokazów musi być przyroda. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut. Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega … Read entire article »

Filed under: Polecane, Wydarzenia w Muzeum

Układ krwionośny człowieka

Układ krwionośny człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ krwionośny człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK Serce – opracował Dr Tomasz Kozłowski Serce: – łuk aorty – żyła główna górna – zastawka pnia płucnego – prawy przedsionek – zastawka trójdzielna – zastawka aorty – prawa komora – żyła główna dolna – tętnica płucna – żyła płucna – lewy przedsionek – zastawka dwudzielna – przegroda międzykomorowa – mięśnie brodawkowate Naczynia wieńcowe – opracował Dr Tomasz Kozłowski Naczynia wieńcowe: – tętnica wieńcowa prawa – mięsień sercowy – aorta – tętnica wieńcowa lewa Główne naczynia krwionośne – opracował Dr Tomasz … Read entire article »

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane

Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ nerwowy człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK   Mózgowie – widok z prawej strony – opracował Dr Tomasz Kozłowski Mózgowie – widok z prawej strony: – półkula mózgowa – kora mózgowa – ciało modzelowate – móżdżek – wzgórze – podwzgórze – przysadka mózgowa – most – rdzeń przedłużony – rdzeń kręgowy Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia – opracował Dr Tomasz Kozłowski Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia: – Nerw węchowy – I – Nerw wzrokowy – II – … Read entire article »

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane