Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Anatomia Człowieka

Układ krwionośny człowieka

Układ krwionośny człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ krwionośny człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK Serce – opracował Dr Tomasz Kozłowski Serce: – łuk aorty – żyła główna górna – zastawka pnia płucnego – prawy przedsionek – zastawka trójdzielna – zastawka aorty – prawa komora – żyła główna dolna – tętnica płucna – żyła płucna – lewy przedsionek – zastawka dwudzielna – przegroda międzykomorowa – mięśnie brodawkowate Naczynia wieńcowe – opracował Dr Tomasz Kozłowski Naczynia wieńcowe: – tętnica wieńcowa prawa – mięsień sercowy – aorta – tętnica wieńcowa lewa Główne naczynia krwionośne – opracował Dr Tomasz … Read entire article »

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane

Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ nerwowy człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK   Mózgowie – widok z prawej strony – opracował Dr Tomasz Kozłowski Mózgowie – widok z prawej strony: – półkula mózgowa – kora mózgowa – ciało modzelowate – móżdżek – wzgórze – podwzgórze – przysadka mózgowa – most – rdzeń przedłużony – rdzeń kręgowy Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia – opracował Dr Tomasz Kozłowski Nerwy czaszkowe – widok od podstawy mózgowia: – Nerw węchowy – I – Nerw wzrokowy – II – … Read entire article »

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane

Układ mięśniowy człowieka

Układ mięśniowy człowieka

Ilustracje do artykułu „Układ mięśniowy człowieka” powstały przy merytorycznym wsparciu Dr Tomasza Kozłowskiego z Zakładu Antropologii UMK   Mięśnie głowy – opracował Dr Tomasz Kozłowski Mięśnie głowy: – mięsień skroniowy – mięsień policzkowy – mięsień żwacz – brzusiec czołowy mięśnia potyliczno-czołowego – mięsień okrężny oka – mięsień nosowy – mięsień jarzmowy mniejszy – mięsień jarzmowy większy – mięsień okrężny ust – mięsień obniżacz wargi dolnej – mięsień kąta ust Mięśnie szyi – opracował Dr Tomasz Kozłowski Mięśnie szyi: – mięsień dźwigacz łopatki – mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy – mięsień pochyły przedni – mięsień pochyły środkowy – … Read entire article »

Filed under: Anatomia Człowieka, Polecane