Articles Comments

Kolekcja Przyrodnicza Pracowni Dydaktyki » Archive

Noc Biologów w Muzeum

Noc Biologów w Muzeum

Zapraszamy na Noc Biologów do Muzeum w dniu 10 stycznia 2014. Oto program Nocy w Muzeum: Od kości do szkieletu  – mgr Z. Strzelecki wykład z pokazem (w muzeum) Jak zbudowany jest szkielet?  Do czego służ poszczególnego jego elementy? Jak potoczyły się ewolucyjne drogi zwierząt o kostnym szkielecie wewnętrznym? Te i wiele innych pytań znajdzie swe odpowiedzi w sali muzealnej podczas wykładu zilustrowanego autentycznymi eksponatami szkieletów kręgowców.   Życie na krawędzi – ptaki klifów i wysp – mgr Z. Strzelecki, dr A. Adamski –opowiadanie ze slajdami (w muzeum) Wspaniałe ptaki … Read entire article »

Filed under: Wydarzenia w Muzeum

VI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2013

zapraszamy jako współorganizatorzy … Read entire article »

Filed under: Wydarzenia w Muzeum

Zapraszamy do udziału w Konkursie Pokazów Cyfrowych

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2013 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni. Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie jest bezpłatny. Głównym tematem pokazów musi być przyroda. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut. Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie … Read entire article »

Filed under: Wydarzenia w Muzeum